Bangor University: Mathemateg - TAR Uwchradd (yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig)

InstitutionBangor University View institution profile
Department School of Education and Human Development
Web postgraduate.bangor.ac.uk
Email education.pg@bangor.ac.uk
Study type Taught

Summary

UCAS Code: 3D34
TAR Uwchradd - Mathemateg (gyda SAC)
Bwriad y rhaglen TAR Uwchradd yw rhoi dealltwriaeth ddofn i chi o'r ffordd mae plant a phobl ifanc yn dysgu a rhoi i chi'r sgiliau a'r wybodaeth y bydd arnoch eu hangen i ddatblygu'n athro creadigol ac arloesol. Cewch gyfle i ddysgu am ddatblygiad plant trwy'r sector uwchradd a chael cefnogaeth i ddod yn athro rhagorol/athrawes ragorol. Mae'r cwrs TAR gyda SAC hwn* yn cael ei gydnabod ar draws Cymru a Lloegr ac mae'n aml yn drosglwyddadwy* i fynd i'r proffesiwn dysgu mewn gwledydd eraill.
*Dylai rhai sydd eisiau dysgu y tu allan i Gymru a Lloegr wirio bod Statws Athro Cymwysedig yn cael ei gydnabod gan gorff proffesiynol athrawon y wlad dan sylw ac y gellir ei drosglwyddo yno.
Bydd ysgolion ymroddedig gyda mentoriaid wedi eu hyfforddi'n dda yn cefnogi cynnydd athrawon cysylltiol tuag at ennill Statws Athro Cymwysedig yn unol â'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yng Nghymru.
Bydd tiwtoriaid ac ymchwilwyr profiadol yn y brifysgol a staff yn yr ysgolion yn rhoi cefnogaeth ragorol a sesiynau ysgogol, a bydd y cymhwyster a geir yn galluogi myfyrwyr i ddysgu yng Nghymru a thu hwnt iddi.
Byddwn yn rhoi cefnogaeth wahaniaethol beth bynnag fo'ch sgiliau a'ch cymhwysedd yn y Gymraeg a'ch ymwybybyddiaeth a'ch dealltwriaeth o'r iaith a diwylliant Cymraeg.

Postgraduate Certificate in Education - PGCE

Bangor University


Founded in 1884, Bangor University has a long tradition of academic excellence and a strong focus on the student experience. Around 10,000 students currently study at the University, with teaching staff based within fourteen Academic Schools.

Gold-rated teaching
Bangor University has achieved a Gold Award for teaching, the highest rating possible, in the national Teaching Excellence Framework (TEF). 

Research excellence
Bangor University is ranked in the top 40 in the UK for research
*, according to the Research Excellence Framework (REF) 2014. The REF recognised that more than three-quarters of Bangor’s research is either world-leading or internationally ...

View Profile

Not what you are looking for?

Browse other courses in Teacher education or Mathematics (secondary teaching), or search our comprehensive database of postgrad programs.

Scholarship Opportunity with Postgrad.com

Are you a PG student at this University or have you applied to study a postgraduate program at a university in Europe? Tell us your plans and qualify for a £500.00 PGS Scholarship.

Click here

Register with Postgrad.com

  • Exclusive bursaries
  • Open day alerts
  • Latest PG news
Register Now!