find your perfect postgrad program
Search our Database of 30,000 Courses

Aberystwyth University: Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol

Institution Aberystwyth University View institution profile
Department Welsh/Adran y Gymraeg
Web http://www.aber.ac.uk
Study type Taught

Summary

Trwy nawdd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, arweinir a dysgir y cynllun uwchraddedig cenedlaethol hwn, yn bennaf, gan Brifysgol Aberystwyth. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys elfen gydweithredol, a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant sy’n darparu ac yn dysgu’r modiwlau cyfieithu ar y pryd ac isdeitlo opsiynol.

Mae’r cynllun hwn yn addas i unrhyw un sy’n dymuno datblygu gyrfa ym maes cyfieithu proffesiynol. Mae’n gynllun hyblyg iawn a gallwch ddewis un o dri llwybr: Tystysgrif (60 credyd), Diploma (120 credyd) neu MA (180 credyd).

Mae’r cynllun yn cyfuno modiwlau arbenigol gyda chyfleoedd yn y gweithle ochr yn ochr â chyfieithwyr proffesiynol yn y sector cyfieithu. Byddwch yn cael cyfle i astudio damcaniaethau a thechnegau cyfieithu, technoleg ac adnoddau cyfieithu, yn ogystal â swyddogaeth y cyfieithydd yn y gweithle. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyfieithu o'r radd uchaf, a rhoddir pwyslais cryf ar sesiynau ymarferol, ac ar weithdai.

Fe'ch cyflwynir i bob agwedd ar gyfieithu ac mae’r meysydd astudio’n cynnwys cyfieithu cyffredinol, cyfieithu deddfwriaethol ac arbenigol; technoleg cyfieithu; cyfieithu creadigol rhyngwladol; yn ogystal â chyfieithu ar y pryd, a ddarperir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Cewch hefyd ddewis cwblhau prosiect ymchwil.

Bydd yr MA Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol yn rhoi cyfle ichi ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer datblygu gyrfa lwyddiannus ym maes cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd. Fel arbenigwyr iaith, bydd y cymhwyster hwn yn rhoi sylfaen gadarn iawn ichi fedru ymuno’n hyderus â’r diwydiant cyfieithu yng Nghymru, gan eich cynorthwyo i ymwneud yn llawn â’r agweddau ehangach hynny ar gyfieithu hefyd, megis isdeitlo.

Byddwch yn ymgeisydd cryf hefyd ar gyfer unrhyw swydd sy’n gofyn am sgiliau golygu a phrawfddarllen, ac o ganlyniad i’ch sgiliau iaith cadarn, byddwch yn gaffaeliad mawr i’r gweithlu dwyieithog yng Nghymru.

MA

Aberystwyth University


Learn and live in an exceptional environment.

The Town and University
Established in 1872, Aberystwyth University was the first University Institution in Wales and has a long tradition of excellence in teaching and research.
 
 
Aberystwyth is a medium sized, scenic coastal town situated in one of the most beautiful and safest parts of the UK.  You’ll benefit from easy access to the seafront and beaches, rolling green mountains, a vibrant social and cultural life, and an excellent education.  The University campus is compact, friendly, and has a thriving cosmopolitan postgraduate community.  It is a bustling centre of …
View Profile

Not what you are looking for?

Browse other courses in Languages, Modern languages, European languages, English, English language, Welsh, Social sciences, Politics, International relations or Transatlantic studies, or search our comprehensive database of postgrad programs.

Scholarship Opportunity with Postgrad.com

Are you a PG student at this University or have you applied to study a postgraduate program at a university in Europe? Tell us your plans and qualify for a £500.00 PGS Scholarship.

Click here