find your perfect postgrad program
Search our Database of 30,000 Courses

Bangor University: Saesneg - TAR Uwchradd (yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig)

Institution Bangor University View institution profile
Department School of Educational Sciences View department profile
Web https://www.bangor.ac.uk
Email education.pg@bangor.ac.uk
Study type Taught

Summary

UCAS Code: 3D3N TAR Uwchradd - Saesneg (gyda SAC) Bwriad y rhaglen TAR Uwchradd yw rhoi dealltwriaeth ddofn i chi o'r ffordd mae plant a phobl ifanc yn dysgu a rhoi i chi'r sgiliau a'r wybodaeth y bydd arnoch eu hangen i ddatblygu'n athro creadigol ac arloesol. Cewch gyfle i ddysgu am ddatblygiad plant trwy'r sector uwchradd a chael cefnogaeth i ddod yn athro rhagorol/athrawes ragorol. Mae'r cwrs TAR gyda SAC hwn yn cael ei gydnabod ar draws Cymru a Lloegr ac mae'n aml yn drosglwyddadwy i fynd i'r proffesiwn dysgu mewn gwledydd eraill. *Dylai rhai sydd eisiau dysgu y tu allan i Gymru a Lloegr wirio bod Statws Athro Cymwysedig yn cael ei gydnabod gan gorff proffesiynol athrawon y wlad dan sylw ac y gellir ei drosglwyddo yno. Bydd ysgolion ymroddedig gyda mentoriaid wedi eu hyfforddi'n dda yn cefnogi cynnydd athrawon cysylltiol tuag at ennill Statws Athro Cymwysedig yn unol â'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yng Nghymru. Bydd tiwtoriaid ac ymchwilwyr profiadol yn y brifysgol a staff yn yr ysgolion yn rhoi cefnogaeth ragorol a sesiynau ysgogol, a bydd y cymhwyster a geir yn galluogi myfyrwyr i ddysgu yng Nghymru a thu hwnt iddi. Byddwn yn rhoi cefnogaeth wahaniaethol beth bynnag fo'ch sgiliau a'ch cymhwysedd yn y Gymraeg a'ch ymwybybyddiaeth a'ch dealltwriaeth o'r iaith a diwylliant Cymraeg.

Postgraduate Certificate in Education - PGCE

Bangor University
School of EducationIn the School of Educational Sciences at Bangor University our vision is to educate tomorrow’s changemakers.

Are you looking for a rewarding and impactful career working with or for children? Are you looking to develop the life skills that will enable you to help children reach their potential? We pride ourselves on creating the changemakers of the future. Woven into the fabric of our teaching the learning experiences we provide are a set of specific purposes that guide us in helping you to become ambitious, capable life-long learners. We enable you to become confident, ethically …

View Profile

Not what you are looking for?

Browse other courses in Teacher education or English (secondary teaching), or search our comprehensive database of postgrad programs.

Scholarship Opportunity with Postgrad.com

Are you a PG student at this University or have you applied to study a postgraduate program at a university in Europe? Tell us your plans and qualify for a £500.00 PGS Scholarship.

Click here