find your perfect postgrad program
Search our Database of 30,000 Courses

Bangor University: Cerddoriaeth gyda GAA - TAR Uwchradd (yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig)

Institution Bangor University View institution profile
Department School of Education and Human Development View department profile
Web https://www.bangor.ac.uk/education-and-human-development
Email education.pg@bangor.ac.uk
Study type Taught

Summary

UCAS Code: 3F5W TAR Uwchradd - Cerddoriaeth gyda GAA (gyda SAC) Bwriad y rhaglen TAR Uwchradd yw rhoi dealltwriaeth ddofn i chi o'r ffordd mae plant a phobl ifanc yn dysgu a rhoi i chi'r sgiliau a'r wybodaeth y bydd arnoch eu hangen i ddatblygu'n athro creadigol ac arloesol. Cewch gyfle i ddysgu am ddatblygiad plant trwy'r sector uwchradd a chael cefnogaeth i ddod yn athro rhagorol/athrawes ragorol. Mae'r cwrs TAR gyda SAC hwn yn cael ei gydnabod ar draws Cymru a Lloegr ac mae'n aml yn drosglwyddadwy i fynd i'r proffesiwn dysgu mewn gwledydd eraill. *Dylai rhai sydd eisiau dysgu y tu allan i Gymru a Lloegr wirio bod Statws Athro Cymwysedig yn cael ei gydnabod gan gorff proffesiynol athrawon y wlad dan sylw ac y gellir ei drosglwyddo yno. Bydd ysgolion ymroddedig gyda mentoriaid wedi eu hyfforddi'n dda yn cefnogi cynnydd athrawon cysylltiol tuag at ennill Statws Athro Cymwysedig yn unol â'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yng Nghymru. Bydd tiwtoriaid ac ymchwilwyr profiadol yn y brifysgol a staff yn yr ysgolion yn rhoi cefnogaeth ragorol a sesiynau ysgogol, a bydd y cymhwyster a geir yn galluogi myfyrwyr i ddysgu yng Nghymru a thu hwnt iddi. Byddwn yn rhoi cefnogaeth wahaniaethol beth bynnag fo'ch sgiliau a'ch cymhwysedd yn y Gymraeg a'ch ymwybybyddiaeth a'ch dealltwriaeth o'r iaith a diwylliant Cymraeg.

Postgraduate Certificate in Education - PGCE

Bangor University
School of EducationSchool of Education
Education at Bangor University has great links with local primary and secondary schools, a uniquely bilingual environment and highly rated research. Wales is at the forefront of educational reform and our courses are designed with these changes in mind, meaning that you will graduate with a highly contemporary skill set and knowledge base, making you highly employable in Wales and beyond. Situated between the Snowdonia mountain range and the sea, Bangor offers a stunning study location and particularly appeals to students with an interest in outdoor activities.

Under the guidance of enthusiastic …

View Profile

Not what you are looking for?

Browse other courses in Outdoor pursuits, Teacher education or Music (secondary teaching), or search our comprehensive database of postgrad programs.

Scholarship Opportunity with Postgrad.com

Are you a PG student at this University or have you applied to study a postgraduate program at a university in Europe? Tell us your plans and qualify for a £500.00 PGS Scholarship.

Click here