Bangor University: Celf gyda GAA - TAR Uwchradd (yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig)

InstitutionBangor University View institution profile
Department School of Education and Human Development View department profile
Web https://www.bangor.ac.uk/education-and-human-development
Email education.pg@bangor.ac.uk
Study type Taught

Summary

UCAS Code: 3F5L
TAR Uwchradd - Celf gyda GAA (gyda SAC)
Bwriad y rhaglen TAR Uwchradd yw rhoi dealltwriaeth ddofn i chi o'r ffordd mae plant a phobl ifanc yn dysgu a rhoi i chi'r sgiliau a'r wybodaeth y bydd arnoch eu hangen i ddatblygu'n athro creadigol ac arloesol. Cewch gyfle i ddysgu am ddatblygiad plant trwy'r sector uwchradd a chael cefnogaeth i ddod yn athro rhagorol/athrawes ragorol. Mae'r cwrs TAR gyda SAC hwn* yn cael ei gydnabod ar draws Cymru a Lloegr ac mae'n aml yn drosglwyddadwy* i fynd i'r proffesiwn dysgu mewn gwledydd eraill.
*Dylai rhai sydd eisiau dysgu y tu allan i Gymru a Lloegr wirio bod Statws Athro Cymwysedig yn cael ei gydnabod gan gorff proffesiynol athrawon y wlad dan sylw ac y gellir ei drosglwyddo yno.
Bydd ysgolion ymroddedig gyda mentoriaid wedi eu hyfforddi'n dda yn cefnogi cynnydd athrawon cysylltiol tuag at ennill Statws Athro Cymwysedig yn unol â'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yng Nghymru.
Bydd tiwtoriaid ac ymchwilwyr profiadol yn y brifysgol a staff yn yr ysgolion yn rhoi cefnogaeth ragorol a sesiynau ysgogol, a bydd y cymhwyster a geir yn galluogi myfyrwyr i ddysgu yng Nghymru a thu hwnt iddi.
Byddwn yn rhoi cefnogaeth wahaniaethol beth bynnag fo'ch sgiliau a'ch cymhwysedd yn y Gymraeg a'ch ymwybybyddiaeth a'ch dealltwriaeth o'r iaith a diwylliant Cymraeg.

Postgraduate Certificate in Education - PGCE

Bangor University
School of Education

 

School of Education
Bangor University’s School of Education has a long tradition and an established reputation in the field of teacher education. Situated between the Snowdonia mountain range and the sea, Bangor offers a stunning study location and particularly appeals to students with an interest in outdoor activities. Wales also offers Teacher Training Incentives of up to £20,000.

Under the guidance of enthusiastic staff, the School provides a wide range of progressive courses for both aspiring and experienced teachers. Most of our courses can by studied through the medium of Welsh, English or bilingually. We …

View Profile

Not what you are looking for?

Browse other courses in Outdoor pursuits, Teacher education or Art (secondary teaching), or search our comprehensive database of postgrad programs.

Scholarship Opportunity with Postgrad.com

Are you a PG student at this University or have you applied to study a postgraduate program at a university in Europe? Tell us your plans and qualify for a £500.00 PGS Scholarship.

Click here

Register with Postgrad.com

  • Exclusive bursaries
  • Open day alerts
  • Latest PG news
Register Now!