find your perfect postgrad program
Search our Database of 30,000 Courses

Bangor University: Addysg Gorfforol - TAR Uwchradd (yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig)

InstitutionBangor University View institution profile
Department School of Education and Human Development View department profile
Web https://www.bangor.ac.uk/education-and-human-development
Email education.pg@bangor.ac.uk
Study type Taught

Summary

UCAS Code: 3D3Y TAR Uwchradd - Addysg Gorfforol (gyda SAC)

Ar ôl cwblhau'r TAR yn llwyddiannus, bydd gan AC Addysg Gorfforol (AG) ddealltwriaeth sicr o addysgeg Addysg Gorfforol a sut mae'r pwnc yn cyfrannu at hyrwyddo ymgysylltiad gydol oes â gweithgaredd corfforol sy'n gwella iechyd.

Anogir AC Addysg Gorfforol i weld eu hunain fel dysgwyr gydol oes a ysgogir i ymestyn eu dealltwriaeth o gyd-destun a diwylliant dysgu AG yng Nghymru. Caiff eu haddysgu ei oleuo gan y damcaniaethau'n ymwneud â dysgu AG gan ddatblygu eu gallu i ymwneud yn feirniadol ag ymchwil a hyrwyddo eu haddysgu eu hunain.

Bwriad y rhaglen TAR Uwchradd yw rhoi dealltwriaeth ddofn i chi o'r ffordd mae plant a phobl ifanc yn dysgu a rhoi i chi'r sgiliau a'r wybodaeth y bydd arnoch eu hangen i ddatblygu'n athro creadigol ac arloesol. Cewch gyfle i ddysgu am ddatblygiad plant trwy'r sector uwchradd a chael cefnogaeth i ddod yn athro rhagorol/athrawes ragorol. Mae'r cwrs TAR gyda SAC hwn yn cael ei gydnabod ar draws Cymru a Lloegr ac mae'n aml yn drosglwyddadwy i fynd i'r proffesiwn dysgu mewn gwledydd eraill.

Bydd ysgolion ymroddedig gyda mentoriaid wedi eu hyfforddi'n dda yn cefnogi cynnydd athrawon cysylltiol tuag at ennill Statws Athro Cymwysedig yn unol â'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yng Nghymru.

Bydd tiwtoriaid ac ymchwilwyr profiadol yn y brifysgol a staff yn yr ysgolion yn rhoi cefnogaeth ragorol a sesiynau ysgogol, a bydd y cymhwyster a geir yn galluogi myfyrwyr i ddysgu yng Nghymru a thu hwnt iddi.

Postgraduate Certificate in Education - PGCE

Bangor University
School of Education


School of Education
Bangor University’s School of Education has a long tradition and an established reputation in the field of teacher education. Situated between the Snowdonia mountain range and the sea, Bangor offers a stunning study location and particularly appeals to students with an interest in outdoor activities. Wales also offers Teacher Training Incentives of up to £20,000.

Under the guidance of enthusiastic staff, the School provides a wide range of progressive courses for both aspiring and experienced teachers. Most of our courses can by studied through the medium of Welsh, English or bilingually. We …

View Profile

Not what you are looking for?

Browse other courses in Teacher education or Physical education (secondary teaching), or search our comprehensive database of postgrad programs.

Scholarship Opportunity with Postgrad.com

Are you a PG student at this University or have you applied to study a postgraduate program at a university in Europe? Tell us your plans and qualify for a £500.00 PGS Scholarship.

Click here