Bangor University: Addysg Gorfforol gyda GAA - TAR Uwchradd (yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig)

InstitutionBangor University View institution profile
Department School of Education and Human Development
Web postgraduate.bangor.ac.uk
Email education.pg@bangor.ac.uk
Study type Taught

Summary

UCAS Code: 3F5X
TAR Uwchradd - Addysg Gorfforol gyda GAA (gyda SAC)

Ar ôl cwblhau'r TAR yn llwyddiannus, bydd gan AC Addysg Gorfforol (AG) ddealltwriaeth sicr o addysgeg Addysg Gorfforol a sut mae'r pwnc yn cyfrannu at hyrwyddo ymgysylltiad gydol oes â gweithgaredd corfforol sy'n gwella iechyd.

Anogir AC Addysg Gorfforol i weld eu hunain fel dysgwyr gydol oes a ysgogir i ymestyn eu dealltwriaeth o gyd-destun a diwylliant dysgu AG yng Nghymru. Caiff eu haddysgu ei oleuo gan y damcaniaethau'n ymwneud â dysgu AG gan ddatblygu eu gallu i ymwneud yn feirniadol ag ymchwil a hyrwyddo eu haddysgu eu hunain.

Bwriad y rhaglen TAR Uwchradd yw rhoi dealltwriaeth ddofn i chi o'r ffordd mae plant a phobl ifanc yn dysgu a rhoi i chi'r sgiliau a'r wybodaeth y bydd arnoch eu hangen i ddatblygu'n athro creadigol ac arloesol. Cewch gyfle i ddysgu am ddatblygiad plant trwy'r sector uwchradd a chael cefnogaeth i ddod yn athro rhagorol/athrawes ragorol. Mae'r cwrs TAR gyda SAC hwn* yn cael ei gydnabod ar draws Cymru a Lloegr ac mae'n aml yn drosglwyddadwy* i fynd i'r proffesiwn dysgu mewn gwledydd eraill.

Bydd ysgolion ymroddedig gyda mentoriaid wedi eu hyfforddi'n dda yn cefnogi cynnydd athrawon cysylltiol tuag at ennill Statws Athro Cymwysedig yn unol â'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yng Nghymru.

Bydd tiwtoriaid ac ymchwilwyr profiadol yn y brifysgol a staff yn yr ysgolion yn rhoi cefnogaeth ragorol a sesiynau ysgogol, a bydd y cymhwyster a geir yn galluogi myfyrwyr i ddysgu yng Nghymru a thu hwnt iddi.

Postgraduate Certificate in Education - PGCE

Bangor University


Founded in 1884, Bangor University has a long tradition of academic excellence and a strong focus on the student experience. Around 10,000 students currently study at the University, with teaching staff based within fourteen Academic Schools.

Gold-rated teaching
Bangor University has achieved a Gold Award for teaching, the highest rating possible, in the national Teaching Excellence Framework (TEF). 

Research excellence
Bangor University is ranked in the top 40 in the UK for research
*, according to the Research Excellence Framework (REF) 2014. The REF recognised that more than three-quarters of Bangor’s research is either world-leading or internationally ...

View Profile

Not what you are looking for?

Browse other courses in Outdoor pursuits, Teacher education or Physical education (secondary teaching), or search our comprehensive database of postgrad programs.

Scholarship Opportunity with Postgrad.com

Are you a PG student at this University or have you applied to study a postgraduate program at a university in Europe? Tell us your plans and qualify for a £500.00 PGS Scholarship.

Click here

Register with Postgrad.com

  • Exclusive bursaries
  • Open day alerts
  • Latest PG news
Register Now!