find your perfect postgrad program
Search our Database of 30,000 Courses

Aberystwyth University: Y Gymraeg (a ddysgir) (TAR Uwchradd)

Institution Aberystwyth University View institution profile
Department School of Education
Web http://www.aber.ac.uk
Email addysg@aber.ac.uk
Telephone 01970 622104
Study type Taught

Summary

  • TAR Uwchradd Y Gymraeg 3DHH*

Cwrs blwyddyn yw'r cwrs TAR Uwchradd Y Gymraeg sy'n arwain at ddyfarnu statws athro cymwysedig. Nod y cwrs yw rhoi'r sgiliau proffesiynol angenrheidiol i athrawon dan hyforddiant i ddod yn ymarferwyr myfyriol, sy'n barod i ddysgu dysgwyr uchelgeisiol, galluog a hyderus sy'n wybodus am y byd y tu hwnt i'r ysgol.

Cymhwyster: Tystygrif ôl-radd mewn addysg - TAR Modd Astudio: Llawn Amser Hyd: Blwyddyn Lleoliad: Aberystwyth Asesiad Bydd sawl ffurf o asesu myfyrwyr, gan gynnwys traethodau, ysgrifennu myfyriol, cyflwyniadau, cynlluniau gwersi, a phroject ymchwil gweithredol. Nid oes arholiadau ffurfiol. Mae asesiad o’r ymarfer dysgu yn digwydd trwy gydol y tri lleoliad ac yn barhaus.

Statws athro cymwysedig (SAC) I weithio fel athro mewn ysgol wladwriaeth yng Nghymru neu Loegr, bydd angen i chi ennill statws athro cymwysedig (SAC). Cynigir hyn ar y cwrs hwn ar gyfer y lefel ganlynol: • Uwchradd

Anghenion mynediad • Gradd sy’n cynnwys o leiaf 50% o’r Gymraeg. Rydym yn ystyried graddau mewn pynciau perthynol astudiwyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Ni fydd gwybodaeth unrhyw fyfyriwr yn gyflawn, a chadwyd hyn mewn cof wrth gynllunio’r cwrs. • Gradd B (Gradd 5 yn Lloegr) TGAU Mathemateg a Chymraeg/Saesneg neu gymhwyster cyfatebol. Mae’r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau yma os and oes gennych y cymwysterau angenrheidiol. • Mae cael profiad o arsylwi mewn ysgol yn fanteisiol. • Bydd profion llythrennedd a rhifedd yn rhan o’r broses dewis a dethol ar ddiwrnod y cyfweliad.

Postgraduate Certificate in Education - PGCE

Aberystwyth University


Learn and live in an exceptional environment.

The Town and University
Established in 1872, Aberystwyth University was the first University Institution in Wales and has a long tradition of excellence in teaching and research.
 
 
Aberystwyth is a medium sized, scenic coastal town situated in one of the most beautiful and safest parts of the UK.  You’ll benefit from easy access to the seafront and beaches, rolling green mountains, a vibrant social and cultural life, and an excellent education.  The University campus is compact, friendly, and has a thriving cosmopolitan postgraduate community.  It is a bustling centre of …
View Profile

Not what you are looking for?

Browse other courses in Welsh (secondary teaching), or search our comprehensive database of postgrad programs.

Scholarship Opportunity with Postgrad.com

Are you a PG student at this University or have you applied to study a postgraduate program at a university in Europe? Tell us your plans and qualify for a £500.00 PGS Scholarship.

Click here