find your perfect postgrad program
Search our Database of 30,000 Courses

Aberystwyth University: Leithoedd Modern - Sbaeneg (a ddysgir) (TAR Uwchradd)

Institution Aberystwyth University View institution profile
Department School of Education
Web http://www.aber.ac.uk
Email addysg@aber.ac.uk
Telephone 01970 622104
Study type Taught

Summary

  • TAR Uwchradd Ieithoedd Modern – Sbaeneg 3DHG*

Cwrs blwyddyn yw'r cwrs TAR Uwchradd Ieithoedd Modern sy'n arwain at ddyfarnu statws athro cymwysedig. Nod y cwrs yw rhoi'r sgiliau proffesiynol angenrheidiol i athrawon dan hyforddiant i ddod yn ymarferwyr myfyriol, sy'n barod i ddysgu dysgwyr uchelgeisiol, galluog a hyderus sy'n wybodus am y byd y tu hwnt i'r ysgol.

Cymhwyster: Tystysgrif ôl-radd mewn addysg - TAR Modd Astudio: Llawn amser Lleoliad: Aberystwyth Hyd: Blwyddyn

Asesiad Bydd sawl ffurf o asesu myfyrwyr, gan gynnwys traethodau, ysgrifennu myfyriol, cyflwyniadau, cynlluniau gwersi, a phroject ymchwil gweithredol. Nid oes arholiadau ffurfiol. Mae asesiad o’r ymarfer dysgu yn digwydd trwy gydol y tri lleoliad ac yn barhaus.

Statws athro cymwysedig (SAC) I weithio fel athro mewn ysgol wladwriaeth yng Nghymru neu Loegr, bydd angen i chi ennill statws athro cymwysedig (SAC). Cynigir hyn ar y cwrs hwn ar gyfer y lefel ganlynol: • Uwchradd

Anghenion mynediad

Gradd sy’n cynnwys o leiaf 50% o bwnc perthynol i Ieithoedd Tramor Modern. Rydym yn ystyried myfyrwyr â graddau mewn pynciau eraill ac sy’n rhugl mewn iaith arall berthnasol yn ogystal â myfyrwyr o dramor. Ni fydd gwybodaeth unrhyw fyfyriwr yn gyflawn, a chadwyd hyn mewn cof wrth gynllunio’r cwrs.

Er mwyn cefnogi fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Llywodraeth Cymru mae’n rhaid bod myfyrwyr wedi cyrraedd safon sy’n gyfatebol i Radd B yn yr arholiadau TGAU mewn unrhyw un o’r pynciau canlynol:

  • Saesneg Iaith

  • Llenyddiaeth Saesneg

  • Cymraeg (Iaith gyntaf)

  • Llenyddiaeth Gymraeg

Lle bo myfyrwyr wedi cael yr hyn sy’n gyfatebol i radd B mewn naill ai Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, rhaid cael lleiafswm o radd C yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf). Rhaid cael hefyd radd B yn yr arholiad TGAU mewn Mathemateg neu Fathemateg- Rhifedd.

Mae’r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau yma os and oes gennych y cymwysterau angenrheidiol.

  • Mae cael profiad o arsylwi mewn ysgol yn fanteisiol.

  • Bydd profion llythrennedd a rhifedd yn rhan o’r broses dewis a dethol ar ddiwrnod y cyfweliad.

Postgraduate Certificate in Education - PGCE

Aberystwyth University


Learn and live in an exceptional environment.

The Town and University
Established in 1872, Aberystwyth University was the first University Institution in Wales and has a long tradition of excellence in teaching and research.
 
 
Aberystwyth is a medium sized, scenic coastal town situated in one of the most beautiful and safest parts of the UK.  You’ll benefit from easy access to the seafront and beaches, rolling green mountains, a vibrant social and cultural life, and an excellent education.  The University campus is compact, friendly, and has a thriving cosmopolitan postgraduate community.  It is a bustling centre of …
View Profile

Not what you are looking for?

Browse other courses in Spanish (secondary teaching), or search our comprehensive database of postgrad programs.

Scholarship Opportunity with Postgrad.com

Are you a PG student at this University or have you applied to study a postgraduate program at a university in Europe? Tell us your plans and qualify for a £500.00 PGS Scholarship.

Click here